Aydınlatma Metni

Giriş

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. (“HFT”) kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktadır. HFT, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından kişisel verileri işlenen kişilere (“İlgili Kişi”) karşı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Bu bağlamda HFT, KVKK’nın öngördüğü ilkeler ışığında kişisel verilerinizin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, İlgili Kişilerin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanması hususunda büyük bir özenle hareket etmektedir.

İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından çevrim içi platformda düzenlenen Connection Days Etkinliği’ne (“Etkinlik”) ziyaretçi olarak katılımınız kapsamında (“Ziyaretçi”) hukuka uygun olarak işleneceğini ve muhafaza edileceğini tarafınıza bildirmek ve KVKK uyarınca, Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

Aydınlatma Metninin Kapsam ve Amacı

İşbu Aydınlatma Metni; kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, Ziyaretçi olarak Etkinliğe katılımınız halinde hangi kişisel verilerinizin işlendiğini; söz konusu kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığını; kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktrılabileceğini; kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi hallerini; İlgili Kişilerin kişisel verileri üzerindeki hakları ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini; Çerez (Cookie) kullanımı ve yönetimini açıklamaktadır.  

Veri Sorumlusunun Kimliği

Aşağıda belirtilen toplanma yöntemleri vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 347030 sicil numarası ile kayıtlı, 0457054633600014 Mersis numaralı, Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merkezi B Blok Kat:5-2 Şişli – İstanbul adresinde mukim Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Anonim Şirketi’dir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Aşağıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Ziyaretçi olarak doldurmuş olduğunuz Ziyaretçi Online Kayıt Formu, etkinliğe ait web sitesi, çerezler ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla elektronik veya yazılı olarak toplanarak, elektronik ortamlarda saklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanan kişisel verileriniz, HFT tarafından aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda, başta KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 3. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 4. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 1. Ad
 2. Soyad

 

 1. Etkinliğe Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 2. Bilgi ve İşlem Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. Ziyaretçi Portföyünün Oluşturulması
 4. Etkinliğe Katılanlar Arasındaki İletişimin Sağlanması
 5. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Mevzuata Uyumluluk
 6. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 7. Talep ve Şikayetlerin Takibi
 8. İdari ve Adli Makamlardan Gelen Bilgi Taleplerinin Cevaplandırılması
 9. İşlenen Verilerin Güncel ve Doğru Olmasının Sağlanması
 10. Ticari Elektronik İleti Onayı Mevcut Ziyaretçilere Hizmetlerin Tanıtımının ve Pazarlanmasının Yapılması

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 1. Elektronik Posta Adresi
 2. Cep Telefonu Numarası (İsteğe Bağlı)

 

 1. Etkinliğe Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 2. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 3. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Mevzuata Uyumluluk
 4. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 5. Etkinliğe Katılanlar Arasındaki İletişimin Sağlanması
 6. Talep ve Şikayetlerin Takibi
 7. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 8. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 9. İşlenen Verilerin Güncel ve Doğru Olmasının Sağlanması
 10. Ticari Elektronik İleti Onayı Mevcut Ziyaretçilere Hizmetlerin Tanıtımının ve Pazarlanmasının Yapılması

 

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 1. Pozisyon/Unvan Bilgileri
 2. Meslek Bilgisi
 3. Çalışılan Şirketin Adı
 4. Çalışılan Şirket Bünyesinde Karar Verici Konumda Olup Olmadığı Bilgisi
 1. Etkinlik Kapsamlarının Ziyaretçilerin Beklentilerine Uygun Şekilde Planlanması ve Ziyaretçi Deneyiminin İyileştirilmesi
 2. Etkinliğin Sürekliliğinin Sağlanması
 3. Etkinlik Vasıtasıyla Sunulan Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Yeni Hizmetlerin Geliştirilmesi
 4. Ziyaretçi Portföyünün Oluşturulması
 5. Etkinliğe Katılanlar Arasındaki İletişimin Sağlanması
 6. Etkinlik İle İlgili Bilgi Sunulması
 7. Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 8. İşlenen Verilerin Güncel ve Doğru Olmasının Sağlanması
 9. Ticari Elektronik İleti Onayı Mevcut Ziyaretçilere Hizmetlerin Tanıtımının ve Pazarlanmasının Yapılması

 

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 1. Şifre Bilgileri
 2. IP Adresi
 3. Çevrim İçi Trafik Verileri
 4. Etkinliğe Giriş ve Çıkış Bilgileri

 

 1. Etkinliğe Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 2. Bilgi ve İşlem Güvenliğinin Sağlanması
 3. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 4. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Mevzuata Uyumluluk
 5. Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 6. 5651 sayılı Kanun Kapsamında Ziyaretçilerin Verilerinin İşlenmesi
 7. İdari ve Adli Makamlardan Gelen Bilgi Taleplerinin Cevaplandırılması
 8. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 9. Etkinliğin İzlenmesi ve Sürekliliğinin Sağlanması
 10. Etkinliğe Katılanlar Arasındaki İletişimin Güvenliğinin Sağlanması

 

 

Lokasyon Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bulunulan Ülke ve Şehir Bilgisi

 1. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. Etkinlik Kapsamlarının Ziyaretçilerin Beklentilerine Uygun Şekilde Planlanması ve Ziyaretçi Deneyiminin İyileştirilmesi
 3. Etkinlik Vasıtasıyla Sunulan Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Yeni Hizmetlerin Geliştirilmesi
 4. Ziyaretçi Portföyünün Oluşturulması
 5. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 6. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Mevzuata Uyumluluk
 7. İşlenen Verilerin Güncel ve Doğru Olmasının Sağlanması

 

Pazarlama Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

1. Çerez Kayıtları
2. Etkinlikten Beklenilenler / Etkinliğe Katılım Amacı
3. İlgi Alanları
4. İlgili Kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms ve e-posta mesajları

    1.  
 1. Etkinlik Kapsamlarının Ziyaretçilerin Beklentilerine Uygun Şekilde Planlanması ve Ziyaretçi Deneyiminin İyileştirilmesi
 2. Etkinliğin Sürekliliğinin Sağlanması
 3. Etkinlik Vasıtasıyla Sunulan Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Yeni Hizmetlerin Geliştirilmesi
 4. Ziyaretçi Portföyünün Oluşturulması
 5. Etkinlik İle İlgili Bilgi Sunulması
 6. Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 7. İşlenen Verilerin Güncel ve Doğru Olmasının Sağlanması
 8. Ticari Elektronik İleti Onayı Mevcut Ziyaretçilere Hizmetlerin Tanıtımının ve Pazarlanmasının Yapılması

 

Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

1. Aktarılan Veri Miktarı
2. İlgili Kişinin Ticari Elektronik İleti İzni
3. İlgili Kişinin Açık Rızası

 1. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Mevzuata Uyumluluk
 2. İdari ve Adli Makamlardan Gelen Bilgi Taleplerinin Cevaplandırılması
 3. Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

HFT, kişisel verilerinizi yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Bu doğrultuda, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verileriniz Etkinliğin çevrim içi ortamda düzenlenmesi ve bu kapsamda gerekli teknik alt yapının oluşturulması hizmetlerinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amaçlarıyla yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.

Ticari elektronik ileti alımına onay veren Ziyaretçilere ait Ad, Soyad, e-posta adresi ve / veya Cep Telefonu (isteğe bağlı) bilgileri hizmetlerimizin tanıtım ve reklamının yapılabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Kimlik, İletişim, Lokasyon ve Mesleki Deneyim kategorileri kapsamında işlenen kişisel verileriniz Etkinliğe katılanlar arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla Etkinliğe ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla katılan şirketler (“Katılımcı”) ile iletişime geçmek için “Kartvizit Bırak” hizmetlerimizden faydalanmanız halinde Katılımcılar ile paylaşılacaktır. Katılımcılar ile “İletişim Formu” hizmetimizden faydalanarak iletişime geçmek istemeniz halinde ad, soyad, e-posta adresi ve cep telefonu numarası (isteğe bağlı) verileriniz Etkinliğe katılanlar arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla Katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Buna ek olarak, standını ziyaret ettiğiniz Katılımcı ile “Chat” fonksiyonu vasıtasıyla iletişime geçmeniz halinde Ad ve Soyad bilgileriniz Katılımcı tarafından görünür hale getirilecektir.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek olan çevrim içi konferanslar yurt dışından hizmet sağlayan tedarikçilerimiz tarafından geliştirilen çevrim içi konferans/webinar platformu kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda, Ad, Soyad ve e-posta bilgileriniz çevrim içi konferanslara katılımınız halinde tedarikçimiz ile paylaşılacak olup tedarikçimizin çevrim içi konferans/webinar platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması sebebiyle kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmış olacaktır. Çevrim içi konferanslara katılım zorunlu olmayıp Ziyaretçilerimiz etkinlik kapsamında sunduğumuz diğer hizmetlerden konferanslara katılmaksızın faydalanabilecektir.

Etkinlik kapsamında Ziyaretçilerimiz arasındaki iletişimi artırmak ve ortak ilgi alanlarına sahip Ziyaretçilerin birbirlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturduğumuz Networking Alanına giriş yapmanız halinde Ad, Soyad ve Pozisyon / Unvan bilgileriniz Networking Alanı içerisinde giriş yapmış olduğunuz networking odasındaki diğer Ziyaretçiler tarafından görünür hale getirilecektir.

Bunların yanı sıra, HFT, Etkinliği ziyaretiniz kapsamında işlediği kişisel verileri ve çevrim içi trafik bilgilerini yasalar karşısındaki hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünin mevcut olduğu durumlarda yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, HFT ve aktarımın gerçekleştirildiği üçüncü kişiler tarafından tüm gerekli güvenlik önlemleri ve teknik tedbirler alınarak aktarılmakta ve muhafaza edilmektedir. Buna ek olarak, kişisel verileriniz, HFT’nin veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aktardığı üçüncü kişiler ile akdedilen veri işleme sözleşmeleri ile de hukuki olarak korunmaktadır.

Çerez (Cookie) Kullanımı

HFT tarafından kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi edinmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Yukarıda açıklanan amaç ve vasıtalar doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz HFT tarafından KVKK’ya uygun olarak, özenle ve gizlilik içinde işlenecektir. Kişisel verileriniz, şirketimizin o veriyi işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin işlendiği süre boyunca sadece şirketimiz içinde yetkilendirilmiş kişiler, işin gerekliliğine uygun olmak kaydıyla kişisel verilerinize erişebilecektir.

Öngörülen sürenin sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK’nın ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve şirket politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili Kişi olarak KVKK madde 11’de belirtilen aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup, imzalayarak şirketimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz:

(1) www.connectiondays.com adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Büyükdere Cad. Şarlı İş Merkezi No:103 B Blok Kat:5 34394 Mecidiyeköy Şişli İstanbul” adresine iletilmesi
(2) www.connectiondays.com adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi
(3) Şirketimiz sisteminde bulunan elektronik posta adresinizin kullanılmak suretiyle e-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması ve [email protected] adresine gönderilmesi
(4) Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle e-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması ve [email protected] adresine gönderilmesi

Söz konusu talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Şirketimizin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.